طراحی تالار و میز و صندلی‌ها، رنگ و نحوۀ قرار گرفتن آن‌ها در کنار یکدیگر و به عبارتی چیدمان تالار اهمیت بسزایی در زیبایی و اجرای هر چه بهتر مراسم دارد. چیدمان تالار اگر به نحو مناسبی انجام شود حتی قادر است کوچکی فضا را نیز جبران کند؛ چرا که با چیدمان و  جای گذاری مناسب میز و صندلی‌ها و قرار دادن مکانی برای رفت و آمد مهمان‌ها، رضایت مهمان‌ها افزایش می‌یابد.
یک ایدۀ جالب دیگر در ساخت تالار قرار دادن میزهای جدا و مستقل برای سرو نوشیدنی یا میوه است. این گونه میزها طوری قرار می‌گیرند که مهمان‌ها در اطراف آن رفت و آمد کرده و به دلخواه خود نوشیدنی‌ها یا میوه‌های مورد نظر خود را بر می‌دارند. ایده‌ای بسیار لوکس و جالب که تحسین مهمانان را در پی خواهد داشت.

برای میز شام معمولا از جنس کتان و رنگ های بســیار روشن(تا حد امکان سفید) اســتفاده می کنند. فاصله ی زیر بشقابی ها روی
میز ناهار و شام کمی بیش  تر از میز صبحانه است.
تا حد امکان باید رومیزی ها را از جنســی انتخاب کرد که از نظر شســت و شو مشــکلی نداشته باشند و  از رنگ های مختلف و شلوغ آسان شسته شوند.

نکته: سرو غذا از سمت چپ میهمان شروع می شود.

چیدمان تالار

از بشــقاب های مختلفی بــرای پذیرایی اســتفاده می شــود. از جملــه بشــقاب هــای تخت و گــود که اندازه  هــای آن ها بســته به نــوع غذا و زمــان پذیرایی متفاوت اســت.
بشــقاب غذای اصلی
بشــقاب سوپ
و بشــقاب سالاد
بشقاب سالاد را با فاصله نزدیک به لبه ی میز و بشقاب نان می گذارند سالاد را در این بشقاب ها می  ریزند نه در بشقاب غذا.

و معمولا به ترتیب ســرو غذا از جلوی میهمان جمع آوری می شود.
برای طراحی یک میز پذیرایی بی نقص به نحوه چیدمان قاشق و چنگال ها نیز دقت کنید.

علاوه بر تهیه و تدارک غذاها و دسرهای مختلف، تزیین و زیبایی ســفره نیــز از اهمیت زیادی برخوردار است. ایــن تزیین هــا را می تــوان با گل هــای مختلف و شمع های گوناگون و رنگارنگ، رومیزی های مناسب و زیبا، دســتمال ســفره های هماهنگ انجــام داد.

به طور کلی از شمع های تزیینی بیش تر روی میز شام استفاده می کنند. رنگ شمع  ها متناسب با وسایل روی میز و مناسبت میهمانــی، انتخاب می شــوند، تزیین هــای جدیدی نیز با شــمع به صورت ســبدهای گل یــا گل هایی که در  پایه دار گذاشته می شوند. ظروف کریستال با هدف زینت دادن میز مورد استفاده قرار می گیرند.
برای تزئینات هرچه بهتر میز و صندلی تالار خود به سایت تجهیزات شهروز مراجعه کنید.